Responsive Menu
Add more content here...

Edukačné pomôcky

Kategória Edukačné potreby alebo pomôcky pre deti je určená pre rodičov a pedagogických pracovníkov, ktorí sa venujú jedinečným inovatívnym a efektívnym metódam práce s deťmi. Hlavným cieľom tejto práce je výučba prostredníctvom stimulácie a rozvoja detských zmyslov. Tieto edukačné pomôcky boli vyvinuté s úsilím, najmä o harmonickú integráciu hmatu. Ide o vysokokvalitné zmysluplné pomôcky. Tieto edukačné potreby pre deti majú široké uplatnenie. Či už  pri výučbe a výchove predškolských detí, detí s poruchami zraku, alebo aj pri terapii. Sú to vysokokvalitné výrobky, majú robustné a odolné spracovanie. Dobrým výberom kvalitných a  overených edukačných pomôcok dosiahnete pozitívny vplyv na fyzický, emocionálny a intelektuálny vývoj dieťaťa. Naše pomôcky sú špeciálne vytvorené na podporu rozvoja jemnej motoriky detí. Farbami, tvarmi a textúrami deti povzbudzujú k manipulácii a skúmaniu, čím posilňujú ich zručnosti potrebné pre budúce učenie a praktické zručnosti.

Nákupný košík