Responsive Menu
Add more content here...

Kontakt

Ak máte akúkoľvek otázku alebo problém,
poprípade by ste nám chceli niečo doporučiť,
radi niečo povedali, napíšte nám na nasledovnú
adresu:

E-mail:
Tel.:

info@bavitato.sk
0902 144 145

Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie
získali odpoveď na Váš problém alebo otázku.

Obchodné meno:

Miesto podnikania:

Lenka Hodničáková

07501 Trebišov,
17.novembra 246/43,
Slovenská republika

Zapísaná v registri
Okresný úrad Trebišov

Číslo živnostenského
registra:

IČO:
DIČ:
Bankový účet:


870-21064

54671680
1072345648
SK57 0900 0000 0051 9146 6331

Kontakty

Infolinka:
Tel.:
Adresa pre výmenu
a reklamácie:

Po-Pia 8:00 – 16:00
+421 902 144 145
Lenka Hodničáková, 07501 Trebišov,
17.novembra 246/43, Slovenská
republika

Nákupný košík